KIM STREUR  
DRIFTING SEEDS
 
  <WORK
<INFO
"Drift seeds are seeds adapted for long distance dispersal by water.
They can be found on distant beaches after drifting thousands of miles through ocean currents"


 
Source: Wikipedia   
“Drijfzaden zijn zaden die zijn aangepast om over lange afstandenĀ  via water verspreid te worden.
Ze kunnen worden gevonden op verre stranden, na duizenden kilometers te zijn meegedrevenĀ  met oceaanstromen.”

 
Bron: Wikipedia